Hac Kurbanı

HAC KURBANI (ŞÜKÜR HEDYİ)Temettu ve Kıran haccı yapanların, hac kurbanı (şükür hedyi) kesmeleri vaciptir. Her ne kadar sünnete uygun olan, hac kurbanının, büyük şeytana taş attıktan sonra kesilmesi ise de, taş atmadan önce de kesilmesi mümkündür. Hac kurbanı, Harem Bölgesi sınırları içerisinde, bayramın birinci günü tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren kesilir. Hac kurbanının etinden sahibi…

Hac Çeşitleri

HACC’IN ÇEŞİTLERİNE GÖRE YAPILIŞI Bilindiği gibi üç çeşit Hac vardır. Bunlar :Haccı İfrad, yalnız Hac için ihrama girilerek yapılan hacca denir.Haccı Kıran, Hac ile Umre’yi tek ihram içinde yapmaya denir.Haccı Temettü ise, Umre ve Hac için ayrı ayrı ihrama girerek ikisini birlikte yapmak demektir. En faziletli hac şekli, Kıran, sonra Temettü, sonra da İfraddır. İFRAD…

Hac Nedir?

“Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke’de âlemler için mübarek ve hidayet kaynağı olan Kâbe’dir. Orada apaçık deliller vardır. İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana, Allah için Kâbe’yi hacc etmesi gereklidir.” (Âl-i İmran:96-97) HACCHacc, Mekke’ye gitmeyi kasdetmektir. Çünkü tavaf ibadeti, sa’y, Arafat’ta vakfe ve diğer hacc menasiki, Allah’ın…